Правила адміністрування публічних доменів DP.UA, DNEPROPETROVSK.UA і DNIPROPETROVSK.UA

 1. Адміністрування публічних географічних доменів домену DP.UA і DNEPROPETROVSK.UA здійснюється відповідно до Правил домену UA, Правилами доменів DP.UA, DNEPROPETROVSK.UA і DNIPROPETROVSK.UA, (Правилами) і Регламентом надання послуг з адміністрування та технічного супроводу публічних доменів DP.UA і DNEPROPETROVSK.UA (Регламентом).

 2. Використовувані в даних Правилах, Регламенті і Договорах між Адміністратором і Реєстратором, а так само Реєстратором і Реєстрантом терміни та визначення:

 3. Адміністратор надає послуги з делегування та технічного супроводу доменів третього рівня в публічних доменах DP.UA, DNEPROPETROVSK.UA і DNIPROPETROVSK.UA будь-якому суб'єкту підприємницької діяльності (Реєстратора), що має необхідні технічні засоби і кваліфікований персонал, що уклав договір з Адміністратором. Ініціатива укладення або продовження договору виходить від Реєстратора.

 4. Актуальний договір на надання послуг з реєстрації та делегування доменних імен в публічних доменах DP.UA, DNEPROPETROVSK.UA і DNIPROPETROVSK.UA розміщується на web-сайті Адміністратора. Суб'єкт підприємницької діяльності, який бажає стати Реєстратором, повинен повинен надіслати Адміністратору реквізити, необхідні для укладення Договору на його електронну адресу. У відповідь Адмінстратор вишле оформлений договір, який необхідно роздрукувати в двох примірниках, підписати зі своєго боку і направити на адресу Адміністратора рекомендованим листом.

 5. Перед підписанням Договору, Адміністратор перевіряє відповідність технічних стредств і кваліфікації персоналу Реєстратора вимогам, викладеним в Договорі. У разі успішного проходження Реєстратором перевірки, Адміністратор підписує Договір зі своєю боку і висилає Реєстратору його копію.

  Договір між Реєстратором і Адміністратором публічних доменів DP.UA, DNEPROPETROVSK.UA і DNIPROPETROVSK.UA вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами. Перелік послуг, що надаються Адміністратором, умови їх надання та вартість вказуються в Договорі.

  Після вступу договору в силу, Адміністратор надає Реєстратору доступ до Реєстру.

 6. Обслуговування заявок від Реєстраторів проводиться автоматичною системою реєстрації відповідно до Регламенту.

 7. Адміністратор не займається розглядом та вирішенням доменних суперечок, якщо вони не пов'язані з порушенням Правил або Регламенту. Сторони доменного спору повинні самостійно вирішити спірну ситуацію і повідомити про своє рішення Адміністратора. Якщо суперечка може бути вирішена лише шляхом судового процесу, рішення суду є обов'язковим для Реєстратора з моменту надання нотаріально завіреної копії постанови суду. У разі початку судового розгляду по доменному спору і до його завершення, Адміністратор має право вносити зміни до Реєстру в інтересах тієї чи іншої сторони.

  У разі, якщо доменний спір між сторонами виник в результаті порушення Правил або Регламенту, постраждала сторона має право протягом 30 (тридцяти) днів з моменту порушення (але не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів після закінчення терміну реєстрації Домену), вимагати від Адміністратора скасувати зміни в Реєстрі, здійсненні з порушенням.

 8. Адміністратор не несе відповідальності за подіями, викликаними недотриманням Реєстратором зобов'язань перед Реєстрантом, використанням заявниками в назвах Доменів назв інших організацій або торгових марок, та використанням Доменів в протиправних цілях.

 9. Адміністратор має право змінювати умови (в тому числі фінансові) надання послуг для забезпечення подальшого функціонування доменів DP.UA, DNEPROPETROVSK.UA і DNIPROPETROVSK.UA, а також належних умов для роботи Реєстраторів.

 10. Про зміни в цих Правилах, Регламенті або Договорі Адміністратор повідомляє Реєстраторів в електронній формі (по адресами, вказаними як контактні при укладанні Договору між Реєстратором і Адміністратором). У разі зміни контактних адрес, Реєстратор зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністратора.

 11. Реєстрант має право обрати для реєстрації і подальшого обслуговування свого домену будь-якого Реєстратора зі списку діючих Реєстраторів.

 12. Реєстрант зобов'язаний надати для реєстрації Домену достовірну інформацію про себе в обсязі, необхідному для заповнення заявки відповідно до Регламенту, і в подальшому підтримувати її в актуальному стані.

 13. Реєстрант має право на приховування своїх персональних даних при виведенні інформації сервісом WHOIS.

 14. Реєстрант погоджується з тим, що його персональна інформація може бути надана Адміністратором Реєстратору, який обслуговує Домен Реєстранта, а так само представникам правоохоронних органів в порядку, передбаченому законодавством України.

 15. Реєстрант має право в будь-який момент після реєстрації Домену вимагати від Реєстратора належним чином оформлені документи, що підтверджують те, що даний Домен зареєстровано в інтересах цього Реєстранта, а Реєстратор зобов'язаний надати необхідні документи не пізніше, ніж протягом 10 (Десяти) робочих днів.

 16. Реєстратор зобов'язаний надавати на запит Реєстранта інформацію про надані послуги та отримані платежі, а також про наявність або відсутності заборгованості за договором між ними.

 17. У разі, якщо Реєстрант не має заборгованості за договором, на підставі якого Реєстратором проводилася реєстрація та / або обслуговування Домену, Реєстрант має право на:

  Вимоги на виконання дій, передбачених цим пунктом Правил, Реєстрант оформляє у вигляді Заявки, яку направляє Реєстратору. Реєстратор зобов'язаний не пізніше, ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів задовольнити виражене в Заявці вимога Реєстранта.

 18. Реєстратор не має прав модифікувати або видаляти записи про Домени і персони, якщо дані операції не ініційовані Реєстрантом, в інтересах якого ці записи були зроблені, або цього не потребують Правила та Регламент домену DP.UA.

 19. Договір Реєстратора з Реєстрантом повинен містити посилання на дані Правила. Реєстратор не має права укладати з Реєстрантом договір на реєстрацію та обслуговування доменного імені, пункти якого суперечили б цим Правилам.

 20. У разі, якщо в процесі реєстрації або супроводі Домену Реєстрантом були допущені порушення цих Правил, Адміністратор имет право призупинити делегування або скасувати реєстрацію даного Домену.

 21. У разі, якщо в процесі реєстрації або супроводі Домену Реєстратором було допущено порушення цих Правил, Адміністратор имет право призупинити делегування, скасувати реєстрацію даного Домену або (на підставі заяви Реєстранта) перевести таке доменне ім'я під управління іншого Реєстратора.


<< головна